Doke Melman
Schilderijen Menu
 • Voorwoord
 • Een beschouwing van Peter Nijenhuis
 • Voorwoord

  Schilderen en het schilderij

  De tastbare werkelijkheid is uitgangspunt en inspiratiebron voor mijn schilderijen.
  Deze werkelijkheid is weids en onuitputtelijk en pas door de tijd heen, wordt de te volgen weg meer duidelijk.
  Het zoeken naar eigenheid toont zich in de voorkeur voor eenvoudige composities en subtiele kleurcontrasten.
  Wat veel, gedetailleerd en ingewikkeld is, wordt herleid en samengebald, waardoor het aan kracht kan winnen.
  Mijn werk wil het oog aanspreken, en de geest die ordent en beschouwt. Het bewustzijn geeft richting aan hoe wij naar de dingen kijken.
  Tijdens het schilderen is er steeds de vraag waardoor ik me laat leiden: Hoe versta ik mij tot wat ik zie?
  Ieder werk is een uitdaging deze verhouding te doorgronden. Penseel en verf, gereedschap en verf zijn vertrouwd maar ook weerbarstig.
  De uiteindelijke ‘stoffelijke’ beelden maken deel uit van de wereld en zijn zichtbaar voor mij en de toeschouwer.
  Het schilderij wordt zo tot een plek van ontmoeting en beschouwing.